Project Slachthuissite - BEN renovatie met Europese steun

 

De wijk ‘Slachthuis’ was aan onderhoud en renovatie toe in het kader van het EnergieRenovatieProgramma 2020.  De wijk bevat 6 appartementsgebouwen met telkens 8 of 12 appartementen.  Er werd beslist om over te gaan tot een volledige BEN-renovatie. 

Als het project gerealiseerd is, wordt geen gebruik meer gemaakt van fossiele brandstoffen.  Een individuele warmtepomp per appartement zorgt voor het sanitair warm water en de verwarming van de appartementen.

De eerste fase (Acaciastraat 49, 62 en 46) werd afgerond in de zomer van 2019.  De appartementen werden toegewezen en verhuurd. 

Ondertussen zijn de werkzaamheden opgestart voor fase 2 ( Meidoornstraat 54, Meidoornhof 13 en 14). Alle bouwwerkzaamheden zullen klaar zijn in de loop van de zomer 2020.  Aansluitend zullen in het najaar van 2020 de omgevingswerken van start gaan.  Bedoeling is om het bestaande publieke domein opnieuw op te waarderen, bovengrondse fietsenstallingen te realiseren, voetpaden opnieuw toegankelijk te maken en een kwaliteitsvolle ontmoetingsplek te creëren.