Klachten

 

Wij trachten je samen met al onze personeelsleden zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Als je toch ontevreden zou zijn over Diest-Uitbreiding of over haar personeelsleden, dan kan je een klacht indienen.

Hoe je klacht kan indienen, lees je in onze klachtenprocedure.