dinsdag 7 april 2020 Inloggen
 
Wachttijd

Vanaf inschrijving dient u tot de toewijzing een wachttijd te doorlopen. Bij onze vennootschap is deze vrij lang, gelet op het grote aantal aanvragen in verhouding tot het aantal woongelegenheden binnen ons patrimonium.

In onderstaande gemiddelde wachttijd zitten enkel de kandidaat-huurders die effectief een aanbod tot toewijzing gekregen en aanvaard hebben. Wij kunnen geen gemiddelde wachttijd meedelen voor kandidaat-huurders die geen gemeentelijke voorrang genieten aangezien deze geen aanbod tot toewijzing gekregen hebben in de voorbije jaren. Aangezien de wachtlijst erg lang is, is de kans zo goed als onbestaande dat een kandidaat-huurder zonder gemeentelijke voorrang ooit een toewijzing zal krijgen. De gemiddelde wachttijd hieronder geeft de gemiddelde wachttijd weer voor kandidaat-huurders die vallen onder de eerste gemeentelijke voorrang van de betreffende gemeente.

Heeft u geen gemeentelijke voorrang bij ons? Schrijf u zeker ook in bij het Sociaal Verhuurkantoor in uw buurt en/of de sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in de gemeente waar u woont of lang gewoond hebt.


Bent u niet gedomicilieerd in ons werkgebied (Diest – Scherpenheuvel-Zichem – Kortenaken – Bekkevoort). Schrijf u zeker in bij de sociale huisvestingsmaatschappij waar u wél gedomicilieerd bent. Dit is ook erg belangrijk in het kader van eventuele huurpremie en huursubsidie.

De meest recente prognose op basis van de toewijzingen van de laatste zeven jaar, geeft volgende wachttijden:

woonhuis met één slaapkamer    7,5 jaar
woonhuis met twee slaapkamers  10,2 jaar
woonhuis met drie slaapkamers    5,4 jaar
woonhuis met vier slaapkamers    5,4 jaar
appartement met één slaapkamer    6,0 jaar
appartement met twee slaapkamers    6,5 jaar
appartement met drie slaapkamers    4,3 jaar

met als algemeen gemiddelde 6,5 jaar voor het ganse patrimonium.

Heeft u een gelijkvloerse woongelegenheid nodig? Helaas ligt hiervoor de wachttijd veel hoger dan de gemiddelde wachttijd. Dit komt o.a. doordat onze huurders die wensen te verhuizen naar een andere (gelijkvloerse) woning binnen ons patrimonium, soms voorrang krijgen. Duid in dit geval zeker zoveel mogelijk keuzes aan op ons voorkeurformulier!

Deze cijfers zijn louter indicatief op basis van gegevens uit het verleden. De wachttijd is sterk afhankelijk van het aantal woongelegenheden die in de toekomst zullen vrijkomen en van de al dan niet beperkte voorkeur van de kandidaat-huurder. Hier heeft de vennootschap geen zicht op en het is altijd mogelijk dat de effectieve wachttijd merkelijk langer of korter is.