dinsdag 7 april 2020 Inloggen
 
Toewijzing

Nadat u ingeschreven bent en de wachttijd doorlopen hebt, wordt u na verloop van tijd een woongelegenheid toegewezen die beantwoordt aan uw voorkeur qua ligging en type. Opgelet, indien u geen gemeentelijke voorrang heeft, is de kans op een toewijzing uitermate klein (zie wachttijd). Er wordt ook gekeken of de toe te wijzen woongelegenheid met haar aantal slaapkamers overeenstemt met uw gezinssamenstelling. Dit wordt de rationele bezetting genoemd.

Onze vennootschap hanteert hierbij de volgende regels:

  • Woning of appartement met 1 slaapkamer: geschikt voor een alleenstaande of een gezin zonder kinderen.

  • Gelijkvloerse woning met 2 slaapkamers: geschikt voor een alleenstaande, een (eenouder)gezin met één kind, twee inwoners zonder partnerrelatie of een gezin zonder kinderen.

  • Woning (met trappen) met 2 slaapkamers: geschikt voor een (éénouder)gezin met één kind, twee inwo-ners zonder partnerrelatie.

  • Appartement met 2 slaapkamers: geschikt voor een alleenstaande, een (éénouder)gezin met één kind, twee inwoners zonder partnerrelatie of een gezin zonder kinderen.

  • Appartement met 3 slaapkamers: geschikt voor een (éénouder)gezin met twee kinderen of drie volwassenen zonder partnerrelatie.

  • Appartement met 4 slaapkamers: geschikt voor een (éénouder)gezin met drie kinderen of vier volwassenen zonder partnerrelatie.

  • Woning met 3 slaapkamers: geschikt voor een (éénouder)gezin met minimaal twee en maximaal drie kinderen of een combinatie met meerdere volwassenen en/of kinderen waarvoor drie slaapkamers onontbeerlijk zijn.

  • Woning met 4 slaapkamers: geschikt voor een (éénouder)gezin met minimaal drie en maximaal vijf kinderen of een combinatie van meerdere volwassenen en/of kinderen waarvoor vier slaapkamers onontbeerlijk zijn.

  • Woning met 5 slaapkamers: geschikt voor een (éénouder)gezin met minimaal vier en maximaal zeven kinderen.

Er gelden binnen ons werkingsgebied ook lokale toewijzingsreglementen, waarvan u hier een uitgebreide beschrijving vindt.

 

U wordt van uw eerste toewijzing op de hoogte gebracht per gewone brief. U heeft dan 14 dagen tijd om te kennen te geven of u de toegewezen woongelegenheid al dan niet aanvaardt. Een eerste aanbod mag steeds worden geweigerd. Indien u binnen de gestelde termijn niet antwoordt, wordt dat ook aanzien als een eerste weigering. Indien u een huurpremie krijgt, wordt deze stopgezet.

De tweede toewijzing wordt u bezorgd per aangetekende brief. U heeft dan terug 14 dagen tijd om te kennen te geven of u de toegewezen woongelegenheid al dan niet aanvaardt. Indien u het tweede aanbod weigert of u reageert niet op deze tweede brief binnen de gestelde termijn, dan wordt u onherroepelijk geschrapt uit het inschrijvingsregister. U kan zich dan wel opnieuw laten inschrijven indien u aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet, zij het dan wel achteraan in het register. Indien u een huurpremie of huursubsidie krijgt, wordt deze stopgezet wanneer u geschrapt wordt.

Het is dus zeer belangrijk dat u het voorkeurformulier naar uw wensen (wel binnen de regels van rationele bezetting) invult, gezien u slechts één maal een toewijzing mag weigeren. Het voorkeurformulier mag u altijd laten wijzigen. Hiervoor hebben wij enkel een nieuw invulformulier "voorkeuren" nodig. Gelieve dit dan in te vullen, te dateren, te ondertekenen en ons te bezorgen.

Meer informatie vindt u in het intern huurreglement.