dinsdag 7 april 2020 Inloggen
 
Inschrijven

Wie zich wil inschrijven bij onze maatschappij, dient aan de inschrijvingsvoorwaarden te voldoen. Deze vindt u terug op de website van de VMSW.

Als u meent aan de voorwaarden (hier vindt u de infobrochure) te voldoen, kan u hier het volledige inschrijvingsformulier downloaden. Het is van belang dat dit formulier volledig wordt ingevuld en dat alle gevraagde documenten ondertekend en bijgevoegd worden. Het volledige dossier mag naar ons kantoor worden verstuurd (Bergveld 29 te 3290 Diest), maar indien mogelijk is het altijd beter om op ons kantoor langs te komen om alles te overlopen en de volledigheid na te gaan (zie hier voor openingsuren). Zolang uw aanvraag niet volledig is, kunnen wij u niet in het inschrijvingsregister inschrijven. In dit geval wordt u verwittigd met opgave van de ontbrekende stukken.

Indien uw inschrijvingsdossier volledig is, ontvangt u nadien een inschrijvingsbewijs.

U wenst zich in te schrijven of u heeft vragen over uw lopende inschrijving?  Dan kan u langskomen op volgende momenten:

 

  •  Maandag tussen 9u en 11u
  •  Dinsdag tussen 9u en 11u
  •  Donderdag tussen 9u en 11u
  •  Vrijdag tussen 9u en 11u

 

 Op woensdagen zijn er geen inschrijvingen mogelijk!