Hoe stel ik mij kandidaat?

 

Breng de juiste documenten mee

 

Je moet verschillende documenten meebrengen, zodat we je kunnen inschrijven.

 

  • Je identiteitskaart of paspoort

Breng een fotokopie van de identiteitskaarten van alle gezinsleden boven de 18 jaar mee.

  • Het inschrijvingsformulier

Dit is een erg belangrijk formulier. Alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar moeten het inschrijvingsformulier ondertekenen. 

Op dit formulier kan je aanduiden voor welke woningen je je kandidaat wil stellen en hoeveel maximale huurprijs je wil betalen. 

Als je langskomt, overlopen we samen dit formulier.

Ons inschrijvingsformulier (2022)

Onze informatiebrochure (2022)

Intern huurreglement (goedgekeurd 06-01-2022)

  • Ben je nog geen 18 jaar en woon je onder begeleiding zelfstandig? 

Dan heb je een attest nodig van de dienst die je begeleidt of een attest van ontvoogding. Daarop moet de startdatum van voogdij of begeleiding staan.

  • Geen eigendom

Je moet een verklaring op erewoord invullen. Die staat in het inschrijvingsformulier of in een bijlage bij het inschrijvingsformulier. Alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar moeten het inschrijvingsformulier ondertekenen.

  • Inkomen

Welke inkomensbewijzen je moet meebrengen, hangt af van je situatie. 
Wij zijn verplicht om jouw inkomensgegevens elektronisch op te vragen bij de juiste instanties. Alleen als wij de informatie niet digitaal kunnen bekomen, dan moet jij zelf documenten verzamelen. Ook in enkele specifieke situaties is dat het geval.

  • Wijziging in dossier

Wijzigt je gezinssamenstelling of je adres, maak dan gebruik van de wijzigingsaangifte.  Bezorg ons dit document tijdig.

Wijzigingsaangifte

  • Je wil geen kandidaat meer zijn

Je wil geen kandidaat meer zijn om een sociale woning te huren en wenst geschrapt te worden van de wachtlijst.  Gebruik dan het schrappingsformulier. 

Schrappingsformulier