Actualisatie van de wachtlijst

 

BELANGRIJK NIEUWS   -   Actualisatie voor kandidaat-huurders  2021

-- update van 10-06-2021 --

 Binnen onze sector gold tot en met 8 juni 2021 code rood wat betreft de coronamaatregelen.  Dit betekende dat wij ons kandidatenregister niet mochten actualiseren.

Vanaf 9 juni 2021 geldt er code oranje.  Voor de actualisatie van 2021 is de wettelijke termijn echter verstreken.  Dit heeft tot gevolg dat er in 2021 geen actualisatie van uw kandidatendossier gebeurt.  

De actualisatie van 2021 wordt uitgesteld naar 2022.  U ontvangt de nodige documenten van ons in het voorjaar van 2022 (voor 1 juni).

 

Algemene informatie

Wij actualiseren de wachtlijst minstens elke twee jaar in de oneven jaren (2019, 2021, 2023,...). 

 

Dat wil zeggen dat we elke kandidaat-huurder vragen of hij/zij nog kandidaat wil blijven voor een woning. We sturen dan een brief. Kandidaat-huurders die niet (tijdig) reageren op deze brief, schrappen we van de wachtlijst.

Hernieuwing van je kandidatuur

In onze brief vragen we je om je kandidatuur te bevestigen. Ook vragen we je om te bewijzen dat je nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

Het is heel belangrijk dat je op deze brief antwoordt.

Als je binnen de maand niet antwoordt, dan krijg je een herinneringsbrief. Beantwoord je deze brief ook niet binnen de 15 dagen, dan ben je niet meer ingeschreven voor een woning. 

Opnieuw inschrijven

Je reageerde niet op onze brieven, maar wilt toch kandidaat blijven? Dan moet je helemaal opnieuw inschrijven. Je komt dan opnieuw helemaal onderaan de wachtlijst.

Het is dus heel belangrijk om te antwoorden als je kandidaat wil blijven.