dinsdag 7 april 2020 Inloggen
 
Actualisatie

Het inschrijvingsregister van de kandidaat-huurders wordt in elk oneven jaar geactualiseerd. Dit betekent dat wij dan alle kandidaat-huurders tot en met het vorige oneven jaar dienen aan te schrijven met het verzoek om hun gegevens actueel te brengen. 

De volgende actualisatie zal plaatsvinden in het voorjaar van 2019. Daarbij worden de kandidaat-huurders aangeschreven die ingeschreven zijn tot en met 31-12-2017.

De raad van bestuur van DU heeft beslist om gebruik te maken van de alternatieve werkwijze voor actualisatie, zoals  door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 13-03-2019. Deze werkwijze bepaalt dat bij elke actualisatie de gezinssamenstelling nagekeken en de inkomensvoorwaarde gecontroleerd worden. Hiervoor wordt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) geraadpleegd. Deze informatie wordt aan de actualisatiebrief toegevoegd. De kandidaat-huurder kan ook zijn voorkeuren wijzigen.

Bij de alternatieve werkwijze moet de kandidaat-huurder alleen reageren als de informatie uit de KSZ fout is of als hij zijn keuzes wil wijzigen. Hij moet niet meer reageren als de informatie correct is en hij zijn eerder gemaakte keuzes wil behouden. DU is niet verplicht een herinneringsbrief te sturen.

Als een kandidaat-huurder de inkomensgrens overschrijdt, moet DU wel vragen om recente inkomensgegevens te bezorgen. Reageert hij niet binnen de gestelde termijn of blijkt dat zijn huidig inkomen niet voldoet aan de inkomensgrens, dan schrapt DU de kandidaat. DU bepaalt autonoom binnen welke termijn de kandidaat-huurder moet reageren om foutieve informatie recht te zetten, zijn keuzes te wijzigen of recente inkomensgegevens te bezorgen. Deze termijn bedraagt minstens 15 werkdagen.

Bij de actualisatie worden volgende kandidaat-huurders geschrapt:

  1. die niet meer ingeschreven willen blijven;
  2. die niet meer aan de inkomensvoorwaarde voldoen;
  3. van wie de brief m.b.t. de actualisatie onbestelbaar terugkeerde.
  4. indien blijkt dat de gevraagde gegevens onvolledig zijn en onvolledig blijven na een nieuwe herinneringsbrief.

Indien u reeds bij ons bent ingeschreven, kan u altijd uw voorkeur qua ligging, woningtype en maximale huurprijs wijzigen. Hiervoor hebben wij enkel een nieuw invulformulier "voorkeuren" nodig. Gelieve dit dan in te vullen, te dateren, te ondertekenen en ons te bezorgen.