Tijdelijke huurcontracten

Sinds 1 maart 2017 is er nieuwe wetgeving. Hierdoor werken we nu met tijdelijke huurcontracten. Wie vanaf 1 maart 2017 bij onze maatschappij huurt, krijgt een huurcontract van 9 jaar

Wat na deze 9 jaar?

We kijken twee voorwaarden na: 

  • Is je inkomen niet te hoog? Je gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen. 
  • Is je woning niet te groot? Je mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners. 

Is het antwoord 2x nee, dan mag je nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen. Je contract wordt dus met 3 jaar verlengd. In alle andere situaties doen we extra controles, moet je eventueel verhuizen en kan het zelfs dat we je huurovereenkomst stopzetten. 

Voor wie?

Deze wetgeving geldt alleen voor huurders vanaf 1 maart 2017.

Was je al voor 1 maart 2017 huurder bij ons? Dan hou je je huurcontract van onbepaalde duur. 

Je houdt je huurcontract van onbepaalde duur ook als je verhuist naar een andere woning van onze maatschappij of als we je woning renoveren en je daarom verhuist naar een woning van een andere sociale huisvestingsmaatschappij. 

Dit geldt niet:

  • als je zomaar verhuist naar een woning van een andere sociale huisvestingsmaatschappij. 
  • als inwonende gezinsleden (huurders van categorie C) apart willen huren. Dan zijn zij een nieuwe huurder en krijgen zij (na de wachttijd) een huurcontract van 9 jaar.


Een korte uitleg vind je in deze folder: Tijdelijke huurovereenkomst.pdf

 

Toelichting Sociale huurwetgeving

Deze toelichting ontvang je wanneer je een huurovereenkomst afsluit met een sociale verhuurder.  De toelichting bevat de regels die gelden binnen de sociale huurwetgeving.  De regels zijn van toepassing op ALLE lopende huurovereenkomsten (ook deze die afgesloten zijn voor 1-1-2020)

Toelichting op maat van de huurder - huurovereenkomst onbepaalde duur.pdf

Toelichting op maat van de huurder - huurovereenkomst bepaalde duur (9 jaar).pdf

 

Het intern huurreglement

Momenteel wordt er gewerkt aan ons intern huurreglement.  Van zodra dit klaar is, wordt het op onze website geplaatst.