dinsdag 7 april 2020 Inloggen
 
Huurprijsherziening

In de volgende gevallen kan u ook om een huurprijsherziening vragen:

  • indien u vaststelt dat uw huidig inkomen (het totale gezamenlijke inkomen en niet van één persoon afzonderlijk) gedurende drie opeenvolgende maanden minstens 20% lager ligt dan het op het berekeningsformulier aangegeven bedrag. Dit dient u aan te tonen met de nodige bewijsstukken: loonfiches, attest van werkloosheids- of ziekte-uitkering,…
  • bij pensionering van uzelf of met wie u gehuwd bent of wettelijk of feitelijk samenwoont.
  • als binnen uw gezinssamenstelling een persoon van wie het inkomen wordt meegeteld, de woning verlaat of komt bijwonen (bijwoner dient aan de toelatingsvoorwaarden voldoen).

 

Wij wensen er u wel op te wijzen dat elke aanpassing van uw huurprijsberekening pas kan doorgevoerd worden vanaf de eerste van de maand die volgt op het verzoek tot huurprijsherziening met staving door de nodige bewijsstukken.

Wij leggen er de nadruk op dat de huurders verplicht zijn om alle wijzigingen in de toestand van het gezin binnen de maand aan de huisvestingsmaatschappij te melden.


De aanvraag van een huurprijsherziening doet u op ons kantoor tijdens de openingsuren.  De nodige formulieren kan u bij ons afhalen.