Metselwerk

 

5.1 Dorpels - tabletten - vensterbanken

 

Onderhoud

Schuur de dorpels en tabletten aan de buitenzijde elk jaar met water en schuurmiddel. Gebruik hierbij nooit bijtende producten.

Opgelet! Boor, schroef, zaag of sla nooit nagels in dorpels en tabletten. Schilder of bekleed nooit dorpels en tabletten. Verwijder of vervang de dorpels niet.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Er is schade door stoten of overbelasting  De huurder
Er zit vuil, mos, ringen of vlekken op de dorpels en/of tabletten door slecht onderhoud  De huurder
De dorpel komt los of is gebroken  Diest-Uitbreiding
De dorpels en tabletten zijn verouderd en versleten  Diest-Uitbreiding

5.2 Gevel

Alle herstellingen worden door Diest-Uitbreiding uitgevoerd. Het onderhoud van de gevel gebeurt door Diest-Uitbreiding

Wat mag niet:

U mag geen gaten kappen of boren in de gevel
U mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel.
U mag de gevel niet zelf schilderen.
U mag niet zomaar een schotelantenne vastmaken aan de gevel

Opgelet!

De plaatsing van een schotelantenne moet steeds worden aangevraagd. Indien u hiervoor de goedkeuring heeft gekregen, mag u de schotelantenne enkel plaatsen op de door Diest-Uitbreiding goedgekeurde plaats en op de door Diest-Uitbreiding goedgekeurde wijze.

5.3 Terras - Balkon

De huurder moet toezicht houden op de veiligheidselementen (leuningen, baluster, borstwering,...) en moet Diest-Uitbreiding verwittigen wanneer er herstellingen nodig zijn.

Onderhoud

De huurder staat in voor het normaal onderhoud.
Diest-Uitbreiding staat in voor het onderhoud van de structuur (als deel van de ruwbouw) en voor het uitvoeren van de herstellingen (ook bij gelijkvloerse terrassen).

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De veiligheidsinstallaties gevormd aan de buitenzijde van de leuning moeten worden vervangen  De huurder of Diest-Uitbreiding*
Er zijn stukken beton, tegels of gevel losgekomen of gebarsten  Diest-Uitbreiding

*Wanneer het gebrek het gevolg is van normale slijtage of ouderdom, worden de kosten volledig door Diest-Uitbreiding gedragen. De normale slijtage is deze die voortspruit uit het normaal gebruik. Herstellingen van schade of vroegtijdige slijtage die te wijten zijn aan de huurder, zullen aan de huurder aangerekend worden.

5.4 Traliewerk

Onderhoud

Reinig jaarlijks de leuningen en het traliewerk van de balkons.
Onderhoud regelmatig de sloten en de assen

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De onderdelen van de leuning of tralies zijn los, kapot of weg  De huurder of Diest-Uitbreiding*
De staven zijn versleten  De huurder of Diest-Uitbreiding*

*Wanneer het gebrek het gevolg is van normale slijtage of ouderdom, worden de kosten volledig door Diest-Uitbreiding opgenomen. De normale sleet is deze die voortspruit uit het normaal gebruik. Herstellingen van schade of vroegtijdig slijt die te wijten zijn aan de huurder, zullen de kosten aan de huurder verrekend worden.

5.5 Schilderwerk buiten

Het schilderwerk buiten is steeds ten laste van Diest-Uitbreiding.

5.6 Kelder

Onderhoud

Veeg de kelder om de 6 maanden

Opgelet!

U mag geen gaten maken in de keldermuren en -vloeren, ook niet om rekken te bevestigen

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is  Diest-Uitbreiding

5.7 Muurtegels

Onderhoud

Poets de tegels elke week

Opgelet!

Gebruik het bad niet als douche als uw muurtegels niet tot aan het plafond komen

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken door er tegen te stoten  De huurder
Er is schimmel in de voegen tussen de tegels door slecht onderhoud  De huurder
Er zijn vlekken op de muurtegels  De huurder
Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken   De huurder
De muurtegels komen los door zetting van het gebouw  Diest-Uitbreiding