Gemeenschappelijke delen

 

Onderhoud

 

Betaalt u voor het onderhoud van de "gemeenschappelijke delen" van uw appartement?
Dit is de gemeenschappelijke gang en traphal. Dan zorgt Diest-Uitbreiding voor een poetsbediende. U betaalt daar elke maand een bedrag voor via uw huurprijs. 

Betaalt u niets voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen?
Dan moet u met uw medebewoners een beurtrol afspreken voor het poetsen.

Opgelet!
De poetsbediende is personeel van Diest-Uitbreiding. Hij/zij mag geen bevelen aannemen van de huurders.

Schade

Schade aan de gemeenschappelijke delen wordt betaald door alle huurders.  Als de verantwoordelijke gekend is, zullen de kosten van de schade op hem verhaald worden. Meld schade in de gemeenschappelijke delen tijdig aan Diest-Uitbreiding.

Lift

De liften worden om de drie maanden gekeurd.
Bij defect zorgt Diest-Uitbreiding voor herstelling.
Indien de lift niet werkt zoals het hoort, verwittig de onderhoudsfirma.

Opgelet!
Gebruik de lift niet om te verhuizen.
Schade in de lift is immers ten laste van de huurder.

Centraal afzuigsysteem

Is er een probleem met het centrale afzuigsysteem in het appartement? Probeer nooit zelf de herstelling te doen, maar neem contact op met Diest-Uitbreiding. De herstelling is ten laste van Diest-Uitbreiding.
De huurder mag nooit de afzuiginstallatie volledig uitzetten. En de huurder mag nooit de afzuigmonden dichtdraaien of afplakken, waardoor ze niet meer gebruikt kunnen worden.

Koepels

Opgelet!
Open nooit de veiligheidskoepels in de gemeenschappelijke delen.

Fietsenberging

Schade veroorzaakt in de fietsenberging is ten laste van de huurder, tenzij veroorzaakt door normale slijtage.