Schoorsteen


8.1 Dak

Onderhoud

Platte daken mogen enkel betreden worden voor het verwijderen van bladeren en vuil. In alle andere gevallen is het niet toegestaan dat de huurder op het platte dak loopt.
U mag het onderhoud van uw dak nooit zelf doen.
Tips: Moet uw dak hersteld worden, verwittig dan steeds Diest-Uitbreiding.

Herstelling

 

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De dakpannen zijn los, kapot of weg   De huurder
De isolatie van het dak die zichtbaar is op zolder is los, kapot of weg  De huurder
De isolatie is beschadigd door waterinfiltratie  Diest-Uitbreiding
Het regent binnen  Diest-Uitbreiding

8.2 Schoorsteen

Onderhoud

Huurders moeten steeds een attest kunnen klaarleggen dat ze jaarlijks de schoorsteen laten reinigen.
Huurders kunnen ervoor kiezen om de uitvoering voor eigen rekening te nemen ofwel wordt de schoorsteen elk jaar door Diest-Uitbreiding gereinigd. Dit wordt dan geregeld via een bijdrage in de huurlast.

Herstelling

 

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Er is slijtage aan de schoorsteen  Diest-Uitbreiding
De schoorsteen moet vervangen worden  Diest-Uitbreiding
De schoorsteen laten vegen telkens als dat nodig is, om schoorsteenbranden te voorkomen (minimum jaarlijks)  De huurder of Diest-Uitbreiding*
De rookkanalen zijn stuk  Diest-Uitbreiding
Het voegwerk is uit de schoorsteen gevallen  Diest-Uitbreiding
De schoorsteen is gebarsten  Diest-Uitbreiding
De schoorsteen staat scheef door ouderdom  Diest-Uitbreiding
Er zijn stenen van de schoorsteen kapot of los  Diest-Uitbreiding

 *Diest-Uitbreiding staat enkel in voor het jaarlijks vegen van de schoorsteen indien de huurder hiervoor een bijdrage betaalt in de huurlasten.

8.3 Dakgoten en afvoerpijpen

Onderhoud

Reinig de dakgoot 2 maal per jaar, liefst in december en april.
Wacht tot de dakgoot droog is en veeg het droge vuil op met een vuilblik.

Herstelling

 

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Er is schade aan de regenpijp door een deuk   De huurder
De dakgoot loopt over omdat ze verstopt is   De huurder
De dakgoot lekt omdat ze verouderd en versleten is  Diest-Uitbreiding
De dakgoot lekt omdat er een gat in zit  Diest-Uitbreiding
Er zit een gat in de regenpijp  De huurder of Diest-Uitbreiding*
De regenpijp komt los van de muur  De huurder of Diest-Uitbreiding*
De dakgoot loopt over door een verkeerde helling  Diest-Uitbreiding
De dakgoot van het appartement loopt over en is niet bereikbaar met een ladder  De huurder MAAR via Diest-Uitbreiding
De bekleding van de goot hangt los of is er afgevallen  Diest-Uitbreiding

*Wanneer het gebrek het gevolg is van normale slijtage of ouderdom, worden de kosten volledig door Diest-Uitbreiding gedragen. De normale slijtage is deze die voortspruit uit het normale gebruik. Herstellingen van schade of vroegtijdige slijtage die te wijten zijn aan de huurder, zullen de kosten aan de huurder aangerekend worden.